FANDOM


Droga powiatowa 2000S (albo: S 2000) – droga powiatowa w powiecie kłobuckim w gminie Lipie łącząca Parzymiechy z granicą województwa śląskiego. Dalszy bieg drogi (pod odrębną nazwą w województwie łódzkim) prowadzi do Załęcza Małego i dalej do Dzietrznik. Droga ma około 2,61 kilometra długości. Jej zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku. Na odcinku w obrębie Parzymiech to ulica Chmielna. Aktualnie nawierzchnia drogi jest w złym i bardzo złym stanie technicznym.