FANDOM


Jakub Kobylański (ur. ?, zm. 1528) – możnowładca z rodu Kobylańskich herbu Grzymała, podkomorzy i starosta wieluński. Syn Jana z Kobylan i Agnieszki z Bnina. Dwukrotnie żonaty: z Dobrochną z Kalinowej i z Anną z Wiśnicza. Zmarł bezpotomnie.

Jakub Kobylański a Parzymiechy Edytuj

Od 1487 współwłaściciel wraz z bratem, a od 1489 właściciel Parzymiech.