FANDOM


Koło Gospodyń Wiejskich w Parzymiechach – organizacja społeczna - lokalne koło gospodyń w ramach Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - dobrowolnie zrzeszająca mieszkanki Parzymiech. KGW Parzymiechy powstało w 1960 roku. Aktualnie przewodniczącą koła jest Izabela Konc. Koło zajmuje się m.in. kultywowaniem tradycji ludowych i folklorystycznych. Przy kole działa zespół śpiewaczy Czeremcha.