FANDOM


Krzysztof Kobylański (ur. ok. 1520, zm. 1565) – możnowładca z rodu Kobylańskich herbu Grzymała, podkomorzy wieluński, poeta renesansowy piszący po łacinie. Syn Mikołaja Kobylańskiego i Anny z Pilicy.

Krzysztof Kobylański a Parzymiechy Edytuj

Krzysztof Kobylański był właścicielem rozległych dóbr w ziemi wieluńskiej. W 1552 roku wspomniany jest jako właściciel Parzymiech. Zmarł bezpotomnie - dziedziczyły po nim m.in. siostry, w tym Parzymiechy - Dorota z Kobylańskich.