FANDOM


Latalscy – rodzina szlachecka herbu Prawdzic, wywodząca się z Latalic w Wielkopolsce.

Latalscy a Parzymiechy Edytuj

Związki Latalskich z Parzymiechami powstały wraz z małżeństwem Doroty z Kobylańskich z Jerzym Latalskim. Na przełomie lat 80-90. XVI wieku Jerzy Latalski przejmował kolejne części własności Parzymiech od córek, Elżbiety i Anny, które dziedziczyły po matce. Jego syn, również Jerzy, na początku XVII wieku sprzedał Parzymiechy wraz z okolicznymi wsiami (m.in. z Lipiem) Wojciechowi Rozenowi, staroście dorpackiemu.