FANDOM


Park w Parzymiechach – park widokowy w stylu angielskim (obecnie cechy stylowe częściowo utracone) zlokalizowany w centralnej części Parzymiech. Park ma 11,6 ha powierzchni. Natomiast całe dawne założenie parkowo-pałacowe, obecnie częściowo użytkowane przez zespół szkół, ma około 12-13 ha, z kolei część dziś mająca charakter parku (czyli z wyłączeniem części zajętej przez budynki i infrastrukturę ośrodka odwykowego) ma powierzchnię około 8-9 ha.[1]

Historia Edytuj

Początki parku sięgają XVIII wieku. Na koniec tego stulecia datuje się istniejące ozdobne nasadzenia parkowe. Wówczas i w XIX wieku park obejmował wschodnią część obecnego parku. Istnienie sztucznych nasadzeń roślin parkowych na terenie obecnego rezerwatu Stawiska może sugerować, że pierwotnie park rozciągał się w tym właśnie kierunku (na teren przez dzisiejszy park już nie obejmowany). Obecny kształt parku pochodzi z przełomu XIX/XX wieku, kiedy to został on przez Potockich poszerzony w kierunku zachodnim, obejmując także teren dawniej zajęty przez zabudowania wsi, oraz nieco w kierunku południowym, przez co biegnąca tam droga (dziś droga krajowa nr 42) przyjęła formę łuku. W nowym kształcie park został otoczony murem. Powstał też największy z istniejących do dziś stawów, zwany "Mieszko". Najpóźniej podczas poszerzania parku nadano mu cechy właściwe dla stylu agielskiego, czyli naśladującego naturalny krajobraz, z licznymi jasnymi przestrzeniami bez zadrzewienia. Cechy te zostały dziś częściowo zatarte poprzez niekontrolowany rozrost roślinności. W 2014 roku rozpoczęto rewitalizację parku, która ma docelowo częściowo przywrócić go do pierwotnego stanu.

Przyroda Edytuj

W ramach parku poszerzonego na przełomie XIX/XX wieku do obecnych rozmiarów ujęto część naturalnego pochodzenia pomnikowych drzew, zwłaszcza dęby. W najstarszej części zachował się pochodzący ze sztucznego nasadzenia w XVIII wieku tulipanowiec amerykański. Większy i młodszy staw Mieszko ma formę w przybliżeniu owalną. Mniejszy, staw Księżycowy, formę zgodną ze swą nazwą. Przypuszcza się, że mniejszy staw mógł pierwotnie spełniać rolę fosy. Na obu stawach spotkać można ptactwo wodne.

Przypisy Edytuj

  1. Pomiary przybliżone - przy pomocy narzędzia udostępnionego na stronie Geoportal 2.