FANDOM


Parzymiechy

Parzymiechy

Parzymiechy
– wieś w gminie Lipie (powiat kłobucki, województwo śląskie). Siedziba sołectwa Parzymiechy i parafii rzymskokatolickiej św. Piotra i Pawła. Miejscowość ma powierzchnię 5,68 km2, 178 domów (2011) i 681 mieszkańców (2013)[1]. W granicach wsi znajdują się także kolonie: Parcele i Zagórze.

Geografia Edytuj

Information icon
Osobny artykuł: Geografia Parzymiech

Wieś położona jest na terenie o rzeźbie polodowcowej z pagórkami morenowymi. Pod osadami polodowcowymi znajduje się jurajskie podłoże wapienne, odsłaniające się punktowo w północnej części miejscowości. W ramach regionalizacji fizycznogeograficznej Polski znajduje się na terenie Wysoczyzny Działoszyńsko-Lindowskiej w obrębie Wyżyny Wieluńskiej (w granicach makroregionu Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej).[2]

Przyroda Edytuj

W ramach geobotanicznego podziału Polski Parzymiechy znajdują się w granicach Okręgu Praszecko-Działoszyńskiego w obrębie Krainy Wyżyn Środkowomałopolskich.[3][4] Potencjalna roślinność naturalna to tutaj grądy, buczyny i dąbrowy kwasolubne.[5] Ich pozostałości są chronione w rezerwatach przyrody Stawiska i - położonym po sąsiedzku w Kleśniskach - Bukowa Góra.

Historia Edytuj

Wieś lokowana w średniowieczu (1266 rok).[6] Przez wieki własność szlachecka (m.in. Kobylańskich h. Grzymała, Latalskich h. Prawdzic, Ponińskich h. Łodzia, Walewskich h. Kolumna). Po carskim uwłaszczeniu dobra ziemskie Parzymiechy w posiadaniu m.in. niemieckiego rodu von Klitzing, w 1891 roku przeszły w ręce Potockich h. Pilawa. Od XV wieku siedziba parafii Parzymiechy. W XVI wieku Parzymiechy były jedną z większych wsi w okolicy. Duża liczba mieszkańców w porównaniu z okolicznymi miejscowościami utrzymała się do połowy XIX wieku. W XIX wieku powstały najbliższe sąsiednie wsie. Najpóźniej w XVIII wieku założono park dworski, znacznie poszerzony na przełomie XIX/XX wieku. 1 września 1939 roku w rejonie wsi miała miejsce bitwa graniczna z Niemcami. Jeszcze tego samego dnia Niemcy spacyfikowali Parzymiechy i sąsiednią Zimnowodę. Zamordowano co najmniej 75 mieszkańców wsi. Podczas okupacji, od 1940 roku, na terenie wsi funkcjonował niemiecki obóz pracy przymusowej. W 1964 roku na terenie upaństowionego parku podworskiego otwarto zakładu lecznictwa odwykowego.

Zabytki i pomniki Edytuj

Obiekty wpisane do rejestru zabytków Edytuj

Aktualnie dwa obiekty na terenie Parzymiech są wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Nie została utworzona gminna ewidencja zabytków.

Pomniki Edytuj

Poza pomnikami w Parzymiechach na ścianie kościoła znajdują się także tablice pamiątkowe.

Inne obiekty posiadające wartość historyczną Edytuj

Kultura Edytuj

W Parzymiechach działa zespół ludowy Czeremcha, tworzony przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Parzymiechach. Na piętrze budynku remizy strażackiej znajduje się filia gminnej bibliteki publicznej. Przy parafii działa Stowarzyszenie im. ks. Bonawentury Metlera.

W latach 1998-1999 wydawany był miesięcznik "Nasza Wieś" poruszający tematykę z Parzymiech i z regionu. W latach 2001-2004 ukazywało się lokalne czasopismo "Mała Ojczyzna" obejmujące zasięgiem teren parafii Parzymiechy i gminy Lipie.

Oświata Edytuj

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.

Sport Edytuj

W Parzymiechach rozgrywane są biegi masowe. Najdłuższą tradycję ma jeden z najstarszych cyklicznie rozgrywanych w Polsce: Bieg Jesienny im. Redaktora Tomasza Hopfera.

Transport i komunikacja Edytuj

Przez Parzymiechy przebiega droga krajowa nr 42, trzy drogi powiatowe i drogi gminne. 15 ulic na terenie wsi nosi nazwy.

We wsi znajduje się siedem przystanków autobusowych.

Przypisy Edytuj

  1. http://www.lipie.pl/images/stories/img576.pdf
  2. http://geosilesia.us.edu.pl/388,geosilesia__makroregion_wyzyna_woznicko-wielunska.html
  3. http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGiK/opracowania/regiony_geobotaniczne/C2_region.png
  4. http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGiK/opracowania/regiony_geobotaniczne/regiony_pl.xls
  5. http://maps.igipz.pan.pl/aims/aims.dll?REQUEST=GetPage&PAGE=sg&MAP=fiz\rosl_pot&CENTER=0D6635D4,244C5AFA&SCALE=1000000&SES=10CECEA4&WIDTH=480&HEIGHT=480
  6. http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=24325&q=Parzymiechy&d=0&t=0