FANDOM


Pomnik cywilnych ofiar II wojny światowej i okupacji (pomnik Polskiej Niobe, potocznie pomnik Niobe) – pomnik w Parzymiechach u zbiegu ulic Krzepickiej i Starowiejskiej, poświęcony pochodzącym z Parzymiech i sąsiednich wsi cywilnym ofiarom działań i zbrodni wojennych z okresu II wojny światowej (zwłaszcza z pierwszych dni wojny). Został odsłonięty w 1965 roku, w 20. rocznicę zakończenia wojny. Pomnik ma formę klęczącej postaci kobiecej. Tuż obok umieszczono dwie poziome tablice z zapisanymi nazwiskami ofiar wojny i okupacji.