FANDOM


Sołectwo Parzymiechy – sołectwo w gminie Lipie. Obejmuje wieś Parzymiechy łącznie z koloniami Parcele i Zagórze. Sołtysem (kadencja 2015-2019) jest Monika Mirowska, skład rady sołeckiej: Daniela Miłkowska, Kazimierz Kiedos, Zdzisław Orłowski, Andrzej Dzieciaszek.

Dotychczasowi sołtysi sołectwa Parzymiechy Edytuj

  • Monika Mirowska
  • Ludwik Cieśliński
  • Kazimierz Stodółka