FANDOM


Parzymiechy Chmielna

Położenie ulicy Chmielnej na planie ulic w Parzymiechach

Ulica Chmielna
– ulica w Parzymiechach w północno-zachodniej części wsi. Ulica ma 1,97 kilometra długości - jest to najdłuższa jednoodcinkowa ulica we wsi. Nawierzchnia drogi ma szerokość 5 metrów.

Przebieg ulicy Edytuj

Ulica Chmielna rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Wieluńską (droga krajowa nr 42) tuż przy zachodnim krańcu parku i biegnie na północ w kierunku Giętkowizny (droga do Załęcza Małego i Dzietrznik). Kończy się na granicy wsi Giętkowizna (Przesieka). Na samym początku ulicy Chmielnej z prawej[1] strony łączy się z nią ulica Łąkowa (Wieluńska, Chmielna, Łąkowa i Głęboka tworzą rodzaj rozległego skrzyżowania). Na 950 metrze ulicy Chmielnej z prawej strony łączy się z nią ulica Reformy Rolnej. Do ulicy z lewej strony dobiegają także wewnętrzne drogi dojazdowe do budynków położonych w większym oddaleniu od ulicy.

Numeracja i zabudowa Edytuj

Przy ulicy Chmielnej numerację posiadają nieruchomości zabudowane. Cyframi nieparzystymi są oznaczone domy po lewej stronie ulicy i cyframi parzystymi - po prawej stronie. Występują numery nieparzyste od 1 do 9 (i dodatkowo numery tymczasowe 5A i 5B). Dom numer 1 znajduje się na początku ulicy (przy skrzyżowaniu z ulicą Wieluńską), dom numer 9 - w pobliżu końca ulicy, ale nie bezpośrednio przy drodze. Numery parzyste są od 2 do 6 (i dodatkowo numer tymczasowy 2A). Dom numer 2 stoi za skrzyżowaniem z ulicą Łąkową (czyli na początku ulicy Chmielnej), dom numer 6 - 0,49 kilometra przed końcem ulicy Chmielnej. Łącznie przy tej ulicy jest 11 numerowanych domów. Zagęszczenie domów na 1 kilometr długości ulicy wynosi więc 5,6.

Zarządca i stan drogi Edytuj

Ulica Chmielna na całej długości jest drogą powiatową. Ma nawierzchnię asfaltową. Aktualnie od kilkunastu lat droga jest w bardzo złym stanie technicznym, a jej remont jest ustawicznie odkładany przez zarządcę.

Nazwa Edytuj

Nazwa ulicy pochodzi od istniejących przy niej w przeszłości upraw chmielu, należących do majątku ziemskiego Parzymiechy.

Przypisy Edytuj

  1. Strona prawa i lewa ulicy określona jest z punktu widzenia obserwatora przemieszczającego się po ulicy w kierunku od początku ku końcowi jej numeracji (w tym przypadku od ulicy Wieluńskiej w kierunku Giętkowizny).