FANDOM


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach – placówka oświatowa w Parzymiechach przy ulicy Parkowej 2. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. ks. Bonawentury Metlera, Przedszkole w Parzymiechach oraz Przedszkole w Zimnowodzie (jako oddział zamiejscowy Przedszkola w Parzymiechach). Dyrektorem placówki jest Andrzej Kiepura.